Heute Wartungsarbeiten am Server.

Śla̜sk Opolski

Titel: Śla̜sk Opolski : nadzieje i zagrożenia demokratycznych przemian ; (materiały z sesji naukowej odbytej w dniach 18 - 19 listopada 1993 r.) / Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Społecznych. (Pod red. Michała Lisa)
Beteiligt:
Körperschaft:
Veröffentlicht: Opole, 1994
Umfang: 251 S.
Format: Buch
Sprache: Polnisch
ISBN: 8385678336
Lokale Klassifikation: 14 15 L ; 14 8 O 21 ; 14 3 C ; 14 7 Q