Heute Wartungsarbeiten am Server.

Dzielnica I Zwia̜zku Polaków w Niemczech

Titel: Dzielnica I Zwia̜zku Polaków w Niemczech : materiały z sesji naukowej w 60-rocznice̜ powstania Dzielnicy I (Śla̜skiej) Zwia̜zku Polaków w Niemczech ; Opole, 30 marca 1983 r. / Instytut Śla̜ski w Opolu. Pod red. Michała Lisa ...
Beteiligt:
Körperschaft:
Veröffentlicht: Opole, 1984
Umfang: 118 S.
Format: Buch
Sprache: Polnisch
Kein Bild verfügbar
X
Lokale Klassifikation: 32 3 D ; 32 3 C ; 14 8 O 21