Heute Wartungsarbeiten am Server.

Naród - państwo polskiej myśli historycznej dwudziestolecia mie̜dzywojennego

Titel: Naród - państwo polskiej myśli historycznej dwudziestolecia mie̜dzywojennego / Andrzej Wierzbicki
Verfasser:
Veröffentlicht: Wrocław ˜[u.a.]œ : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ˜[u.a.]œ, 1978
Umfang: 173 S.
Format: Buch
Sprache: Polnisch
Kein Bild verfügbar
X
Lokale Klassifikation: 32 15 A ; 32 15 L