Heute Wartungsarbeiten am Server.

Theophylaktos Simokates und die Slawen am Ende des westlichen Ozeans - die erste Erwähnung der Ostseeslawen?

Titel: Theophylaktos Simokates und die Slawen am Ende des westlichen Ozeans - die erste Erwähnung der Ostseeslawen? : zum Bild der Slawen in der frühbyzantinischen Literatur ; Eine Fallstudie = Teofilakt Simokatta i Słowianie znad brzegu Oceanu Zachodniego - najstarsze świadectwo obecności Słowian nad Bałtykiem? : przyczynek do studiów nad obrazem Słowian w literaturze wczesnobizantyńskiej / Marcin Wołoszyn
Verfasser:
Veröffentlicht: Kraków : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2014
Umfang: 202 S. : Ill., Kt.
Format: Buch
Sprache: Deutsch; Polnisch
RVK-Notation:
Schlagworte:
ISBN: 8393513081 ; 9788393513086