Heute Wartungsarbeiten am Server.

Rodina živnostníka a postavenie ženy v nej v prvej polovici 20. storočia

Titel: Rodina živnostníka a postavenie ženy v nej v prvej polovici 20. storočia : Živnosť ako spôsob života (na príklade mesta Trenčín)
Verfasser:
In: Slovenský národopis, Band 44 (1996), Seite 425-432
alle Artikel anzeigen
Veröffentlicht: 1996
Format: Aufsatz
Sprache: Slowakisch
Kein Bild verfügbar
X