Heute Wartungsarbeiten am Server.

Historia

Titel: Historia : Społeczeństwo. Wychowanie
Beteiligt: ; ;
Veröffentlicht: Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2003
Umfang: 427 s., tabl. 2, il., mapy ; 8
Format: Buch
Sprache: Polnisch
ISBN: 8373380132