Heute Wartungsarbeiten am Server.

Odhaľovanie Šoa

Titel: Odhaľovanie Šoa : odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 26. augusta 2015 v Žiline = Uncovering the Shoah : resistance of Jews and their efforts to inform the world on genocide : proceedings of the international academic conference held on 26th August 2015 in Žilina / editori Ján Hlavinka a Hana Kubátová ; autori Ján Hlavinka, Ivan Kamenec, Eduard Nižňanský [und 5 weitere] ; preklad Mojmír Kallus
Verfasser: ;
Beteiligt: ;
Ausgabe: Prvé vydanie
Veröffentlicht: Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2016
Praha : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, 2016
Umfang: 121, 149 Seiten, 30 ungezählte Seiten Bildtafeln : Illustrationen, Faksimiles, Porträts
Format: Buch
Sprache: Slowakisch; Englisch
Schlagworte:
ISBN: 9788090669109

Herder-Institut Marburg/Lahn, Bibliographieportal

Exemplar: 1
Signatur: /
Schlagworte: Ostmitteleuropa